1-      تشکیل یک گروه سبز یا کمیته اکولوژیک

تیم سبز می تواند یک هسته مرکزی برای راهبری و سازماندهی فعالیت های زیست محیطی در مدرسه باشد. اعضای این تیم می تواند شامل دانش آموزان، معلمان، سرایه داران، تسهیل گران، والدین و اعضای هیأت مدیره باشند. تیم سیز یک گروه دموکراتیک در مدرسه بوده و باید توسط خود دانش آموزان سازماندهی و راهبری شود.

با توجه به مقطع سنی دانش اموزان، می توانند کمیته های تخصصی تشکیل داده و در آن عضو شوند. آن ها می توانند به مسوولین مدرسه طرح هایی برای تحولات زیست محیطی در مدرسه ارائه کرده و ارتباطات و فعالیت ها را در جامعه مدرسه تسهیل کنند.

2-      تصویب یک بیانیه چشم انداز محیط زیست یا تعهد برای کره زمین

هر مدرسه بیانیه چشم انداز محیط زیست را تهیه و تنظیم می کند و این بیانیه آن چیزی است که دانش اموزان برای دسترسی به آن باید کوشش کنند. بیانیه چشم انداز محیط زیست یا تعهد کره زمین در معرض دید همگان و در مکان های مختلف مدرسه که مورد توجه کلیه اعضای جامعه مدرسه است، قرار داده می شود. که به وسیله دانش اموزان و سایر اعضای مدرسه مورد توجه واقع شود. این بیانیه اعتقادات  و اهداف زیست محیطی این مدرسه است. این بیانیه فکر برانگیز برای دانش اموزان بوده و می تواند در کلیه فعالیت های دانش آموزان در کلاس، هنر، پروژه های دانش آموزی و .. الهام بخش باشد. این بیانیه می تواند با همکاری اعضای مدرسه، دانش آموزان، اعضای اولیا و مربیان، تیم سبز و … تنظیم و به کار گرفته شود.

3-      راهبری سنجش وضعیت محیط مدرسه یا حسابرسی

برای تعیین اولویت ها برای انجام، لازم است مروری بر نقش محیط زیست در مدرسه تان  انجام دهید. دانش آموزان در این مرحله می توانند به ارزیابی میزان زباله های تولید شده در ناهار مدرسه، کنترل ساختمان برای مواردی مانند چکه کردن شیرهای آب، تجهیزات برقی که بی استفاده شب ها روشن مانده است و … بپردازند.

مدرسه و تیم سبز می تواند در این برنامه ها از سازمان های محلی، تجار محلی، یا دیگر نیروهای انسانی و نیروهای تخصصی همکاری بطلبد.

4-      ایجاد طرح یک فعالیت عملی سبز

به کارگیری نتایج بررسی وضعیت محیط مدرسه اولویت آنچه را که لازم است تیم سبز با فعالیت عملی زیست محیطی در مدرسه تغییر دهد را تعیین می کند.

این بسیار مهم است که اهداف واقعی و قابل دسترسی باشند. برای شروع  به منظور  توسعه فعالیت های زیست محیطی مدرسه- هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان- مهم است که موفقیت ها قابل لمس و عینی بوده و فعالیت ها در مدت زمان کوتاه به نتیجه برسند. و همچنین مهم است که اهداف فکر برانگیز بوده و افراد را برای حرکت به سمت توسعه فعالیت های زیست محیطی مدرسه به مبارزه مثبت بطلبد. برنامه های عملی   مانند بازیافت در مدرسه،  دوستی با طبیعت، صرفه جویی در مصرف انرژی مانند خاموش کردن چراخ های اضافی، پرینتر، مانیتور و کامپیوتر در زمان هایی که استفاده نمی شوند، سرسبز کردن مدرسه و … موجب پیشبرد اهداف می شوند.

5-      مرحله به نمایش گذاشتن و ارزش گذاری

تیم سبز با همکاری اعضای مدرسه می توانند با اصلاح و ارزشیابی فعالیت ها پیشرفت را برای موارد مهم تر و مؤثر تر مهیا کنند. که این کار را با بررسی های سالانه برای کنترل مواد زائد تولیدی در مدرسه، بازیافت، خرید محصولات زیست محیطی، انرژی میسر است. این اطلاعات لازم است که اطمینان حاصل کنیم که به سمت اهداف پیش می رویم و در صورت لزوم در طرح های عملی مان اصلاحات لازم را انجام دهیم و همچنین اطمینان حاصل کنیم که آموزش های زیست محیطی در مدرسه در حال انجام بوده و مؤثر است. در این مرحله دانش آموزان می توانند مسوول بازرسی و رسیدگی سالانه باشند. اطلاعات پایه ای که در طی زمان جمع آوری می شوند می توانند میزان کاهش آلودگی ها و صرفه جویی در مصرف انرژی را نشان دهند که انگیزه مؤثری در پیشبرد تلاش هاست.

6- ادغام برنامه های سبز دربرنامه های درسی

فعالیت های سبز می توانند در برنامه های مربوط به علوم، هنر، علوم انسانی، ریاضی، دروس اختیاری گنجانده شوند. تبدیل مدرسه به یک آزمایشگاه عملی فرصت هایی را در اختیار دانش آموزان به عنوان حل مسایل در جهان واقعی قرار می دهد. دانش آموزان می توانند موضوعاتی مانند انرژی، آب، جنگل، آلودگی های سمی، و مواد زائد را مورد مطالعه قرار دهندو درگیر یک سری ابتکار عمل ها شوند. آموزش های خارج از کلاس و گذراندن زمان هایی در طبیعت محلی  چه در حیاط مدرسه، پارک ها و گردش های علمی، یک عامل مهم در اموزش تجربی است و  آموزش های زیست محیطی توسط تیم سبز در این مکان ها می تواند انجام شود.

7-      آگاهی- درگیر کردن و جشن گرفتن

شناخت، ارتباط، تفکر و جشن گرفتن برای دستاوردها عامل مهمی در مدرسه سبز هستند. برنامه های سبز اغلب می توانند تمام مدرسه را هماهنگ کنند و ارتباطات افراد مدرسه را قوی کنند. مدارس سبز تشویق می شوند که با مؤسسات خارج از مدرسه مشارکت کنند تا از تجارب و تخصص آن ها استفاده کننند. بعضی از مدارس از مشاوران زیست محیطی دعوت می کنند که در بررسی مراحل فعالیت های زیست محیطی شان همکاری کنند. بسیاری از نمایندگان دولتی محلی و خدمات رفاهی شهری می توانند آموزش های رایگان در مورد انرژی- بازیافت- مدیریت مواد زائد خطرناک و … به مدارس دهند. همچنین مدارس سبز تشویق می شوند در هنگام انجام طرح هایشان  فعالیت در جوامع برزگ تر را نیز در نظر بگیرند. به طور مثال مدارس می توانند محلی برای آموزش بازیافت باشند. بعضی مدارس می توانند درپاکیزه سازی یا بازسازی زیستگاه های جانوران در پارک ها سهیم باشند.

مدارس باید بتوانند اطلاع رسانی لازم از فعالیت های زیست محیطی و پیشرفت کارهایشان را در برنامه های تبلیغاتی مدرسه، سایر انجمن های مدرسه، خبرنامه ها و … به اطلاع سایرین برسانند. جشن های سالانه روز زمین، روز جهانی محیط زیست و … فرصت های مناسبی برای به نمایش گذاشتن فعالیت ها در مدرسه و ارتباط با بخش بزرگ تری از جامعه مدرسه است.

 

ترجمه و تنظیم: ندا عباس نژاد

فهیمه حسینی لواسانی