موسسه دستور کار 21 پارسیان، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی ست که با هدف آموزش، ترویج و اجرای پروژه در راستای اهداف توسعه پایدار هزاره فعالیت می کند.

back
به موسسه دستور کار 21 پارسیان خوش آمدید
امید است با انجام فعالیت ها به ویژه تاسیس موزه محیط زیست گامی مثبت در ارتقای سطح آگاهی در جهت ضرورت و اهمیت توجه به محیط زیست و تکنولوژی سبز در توسعه اقتصادی، در اختیار افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان قرار دهیم
Slide
اهداف توسعه پایدار
Slide
previous arrow
next arrow

موسسه دستور کار 21 پارسیان، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی ست که با هدف آموزش، ترویج و اجرای پروژه در راستای اهداف توسعه پایدار هزاره فعالیت می کند. فعالیت های این موسسه با همکاری نیروهای داوطلب انجام می شود و امیدوار است که با انجام فعالیت ها به ویژه تآسیس موزه محیط زیست گامی مثبت در ارتقای سطح آگاهی در جهت ضرورت و اهمیت توجه به محیط زیست و تکنولوژی سبز در توسعه اقتصادی، در اختیار افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان قرار دهد.

دانلود PDF

پایگاه دانش توسعه پایدار

به آخرین مقالات توسعه پایدار از این لینک میتوانید دسترسی داشته باشید

همبستگی با موسسه را شروع کنید

نمی دانید چگونه شروع کنید؟ این راه حل ها می توانند کمک کنند

اطلاعات بیشتر