زميـن پـر شد از درخت هاي زيبـا

و خـاك، آب و هوايي تـازه

و تو پيوستي به فرصت سبـز حيـات

هديه به آن هايي كه دوستشان داريم

تقديم گواهينامه شركت در

حركت كاشت درخت براي زندگي بهتر”

در مناسبت هاي مختلف ، هديه اي زيبا و به يادماندني است.

طرح کاشت درخت برای زندگی بهتر در دهه 80 توسط این مؤسسه اجرا شد. در حال حاضر علاقه مندان به این اقدام ارزشمند می توانند به سایت روستاگل  مراجعه نمایند.

در “حركت كاشت درخت براي زندگي بهتر” با ما همراه شويد و نام خود را به عنوان فردي متعهد به محيط زيست در ” كتاب سبز درختان” ثبت كرده و به ” حركت كمربند سبز جهاني” بپيونديد.

اين حركت از سوي”مؤسسه دستور كار 21 پارسيان” آغاز شده است. هدف از اين حركت ترويج فرهنگ درختكاري است. زمين هاي مناسب براي كاشت درختان با توافق بخش هاي مختلف مانند مدارس، مراكز درماني، مراكز خيريه در مناطق محروم از فضاي سبز  و … توسعه خواهد يافت.

كاشت و حفاظت از درختان، حفاظت از شش هاي ماست

جهت پيوستن به “حركت كاشت درخت براي زندگي بهتر” لطفاً فرم پيوست به همراه موارد قيد شده در فرم را به مؤسسه ارسال نماييد

گواهينامه شركت در اين حركت سبز پس از دريافت فرم و مدارك ثبت نام براي شما ارسال خواهد شد.

شناسنامه نهال/ نهال هايي كه در كاشت آن ها مشاركت داشته ايد، پس از كاشت به شما ارائه خواهد شد. (بديهي است كه كاشت نهال ها در زمان هاي مناسب درختكاري خواهد بود)

مؤسسه سعي دارد كاشت نهال ها با حضور علاقه مندان به درختكاري صورت گيرد.