این طرح  به منظور مشارکت، ایجاد و ارتقای احساس مسوولیت نسبت به محیط زیست پیرامون مان تعریف شده است.

اشک طبیعت:  وضعیت هایی ست که انسان ها آگاهانه یا غیرآگاهانه اقدامی انجام داده اند که منجر به آسیب،  تخریب، آلودگی و … محیط زیست شده است .

لبخند طبیعت: وضعیتی است که با مشارکت شما شهروند آگاه، اقدامی انجام می شود که به صورت فردی یا گروهی آسیب، تخریب، آلودگی و … ایجاد شده کاهش یافته یا کاملن برطرف می شود.

از اقدام های خود جهت تبدیل اشک طبیعت به لبخند طبیعت عکس تهیه کنید و همراه با مشخصات خود و مشخصات موقعیت مورد نظر برای ما به شماره 09122467400  واتس اپ کنید. عکس های شما به نام شما در وب سایت و صفحات مجازی این مؤسسه منتشر می شود.

هر موقعیت مکانی مانند منزل، مدرسه، محل کار، خیابان محل زندگی، مسیرهای رفت و آمد بین منزل و محل کار، محل هایی که برای تفریح در آخر هفته سپری می کنید و … می توانند فرصتی برای تبدیل اشک طبیعت به لبخند طبیعت باشند.

هر اقدامی هر چند از نظر شما کوچک، از دیدگاه ما اقدامی ارزشمند است.

طرح اشک طبیعت، لبخند طبیعت شامل چه اقدام هایی ست؟

هر اقدامی د راستای بهبود محیط زیست. به طور مثال:

  • جمع آوری زباله
  • بازکردن جوی مملو از زباله
  • جلوگیری از هدررفت آب
  • بهبود وضعیت درختی که در حال خشک شدن است
  • تفکیک زباله از منزل
  • کاشت گل و نهال در زمین هایی خاکی اطراف منطقه زندگی مان