شهري را تصور كنيد كنيد كه توليد كربن در آن صفر است . و تمام انر‍‍‍‍‍‍ژي آن با تابستان 50 درجه سانتيگراد توسط خورشيد باد و بازيافت زباله هاي آن تامين مي شود.

خيابان هاي خالي از ماشين اين شهر سايه بان دار شده است و جمعيت 50 هزار نفري اين شهر با سيستم ريلي نوري يا ماشين هاي شخصي بدون راننده سريع  كه هيچ كدام co2  توليد نمي كنند به سر كار مي روند.به جاي سيستم هاي تهويه ي هواي مصرف كننده ي انرژي ساختمان ها كه همه كمتر از 5 طبقه مي باشند توسط برجهايي كه نسيم و باد را جمع آوري و حرارت را دفع مي كنند خنك مي شوند.  99 درصد زباله هاي شهر براي توليد انرژي وكمپوست مورداستفاده قرار می گیرند. در همين حال آب مصرفي شهر با انرژي خورشيد تصفيه مي شود و تمامي آلودگي هاي آن بازيافت مي شود.

آيا اين شهر متعلق به آينده اي دور است؟  نه . اين شهر مصدر (masdar) است كه امارات متحده عربی  به وسعت 7 كيلومتر مربع خارج از شهر ابوظبي اغاز به ساخت آن كرده است.

اين شهر تا سال 2012 كامل مي شود واولين شهر توسعه ي پايدار و مركز تحقيق و توسعه ي انرژي هاي پاك خواهد بود.

اين شهر با شهر Dongta  در نزديكي شانگهاي در رقابت است .اولين  فاز شهر دانگتا كه به وسعت منهتن مي باشد و در مصب رودخانه ي يانگتز قرار دارد تا سال 2010تكميل خواهد شد. اكو شهر چيني انرژي خود را از منابع تجديد پذير باد،  خورشيد و سوخت هاي زيستي و بازيافت زباله ها به دست خواهد آورد. همچنين مواد غذايي ارگانيك پرورش خواهد داد. رفت وآمد ماشين ها در مركز شهر ممنوع خواهد بود و سيستم حمل و نقل عمومي با سلول هاي سوختي هيدرژوني كار مي كنند. انتظار ميرود تا سال 2040 نيم ميليون نفر در اين شهر سكني گزينند.

تغيير در رفتار

سال 2008  براي اولين بار نصف جمعييت 6/6 بيليون نفري انسان ها شهر نشين شده است.  تا سال 2013 اين جمعييت 3/3 بيليون نفري شهزي 5 بيليون نفر خواهد شد. در حال حاضر هر چند شهرها فقط 3%  كره ي زمين را اشغال كرده اند اند، اما 75%انرژي مصرفي مربوط به آن ها بوده و 80% گازهاي گلخانه اي را آنها توليد مي كنند.

در عين حال شهرها پتانسيل بالايي براي زندگی پايدار دارند. از آن جا كه تراكم جمعيت در آن ها بالا است مي توانند داراي سيستم هاي حمل ونقل عمومي كارآمد بوده و كا رهايي مانند خريد، مدرسه رفتن،  خدمات پزشكي وبهداشتي در فاصله هاي نزديك باشد تا پياده به آن ها مراجعه شود. بهتر است كه در مصرف انرژي توسط طرح هاي دقيق گرمايي و  منابع و شهرونداني باشند كه حمايت كننده ي سياست هاي سبز باشند.در واقع 1000شهر كوچك و بزرگ در سراسر جهان تاكنون به ميزانئ زيادي دی اکسید كربن توليدي خود را كاهش داده اند.

حمل و نقل های شهری مردم

Curitjfnbaدر جنوب برزيل در برنامه های فوق يك دهه جلوتر بوده است. در 1972 دولت یکی از اصلی ترین بلوارهای شهر را بر روي ماشين ها بست و آن جا  را گلكاري  كرد و دو روز بعد با نام منطقه ي پياده روي شهري آن را افتتاح نمود.  اين تنها شروعي براي انچه كه تبديل به يك نمونه ي زيست محيطي كاشت گياهان در محيط هاي شهري خواهد شد مي باشد .اتوبوس هاي اين شهر جايگزين 27 مليون سفر ماشين هاي شخصي در سال شدند.ميزان  دي  اكسيد كربن توليدي توسط شهروندان اين شهر دو سوم دي اكسيد كربن توليد شده در شهرهاي مشابه مي باشد.

در لندن رانندگاني كه به مركز شهر وارد مي شوند بايد روزي 16 دلار بپردازند كه از   اين پول جهت  توسعه ي سیستم حمل و نقل عمومي استفاده مي شود. اين كار حجم ترافيك را 21% كاهش و دوچرخه سواري را 43% افزايش داده و پيشرفت چشمگيري در حمل ونقل عمومي ايجاد كرده است.

پاريس به زودي داراي سيستمي خواهد شد كه 2000ماشين الكتريكي كرايه اي خواهد داشت.  همچنين 10 هزار دوچرخه در 750 نقطه شهر قرار خواهد گرفت.هدف از اين برنامه ها كاهش استفاده ي شهروندان از ماشين هاي شخصي مي باشد .اين كار تا سال 2020 حجم ترافيك را تا 40% كاهش خواهد داد.

DeutscheBahn برنامه استفاده از دوچرخه را در 6 شهر آلمان اجرا کرده است و در شهر كپنهاگ دوچرخه ها رايگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

در ديگر شهرها از سوخت هايي با دي اكسيد كربن توليدي كمتر استفاده مي شود . يك ناوگان اتوبوس  با سوخت بيو ديزل در شهر Graz(گرز) اطريش و يك سيستم حمل ونقل عمومي رفت و بر گشت با قطار در سوييس با سوخت بيوگاز كه بين دو شهر )Linkoping لينكوپينگ) و شهر Vastervik (واستر ويك) در رفت وآمد است نمونه هايي از اين وسایل نقلیه با سوخت بیو دیزل مي باشد. اما   Bayamo (بایامو)  در كوبا ارگانيك ترين راه را انتخاب كرده است. تا سال 2004 فقط 15%سيستم حمل ونقل رقت و برگشت آن موتوريزه بوده است .اكنون در اين شهر از يك سرويس مجهز به كالسكه هاي اسب دار استفاده ميشود كه 40% نياز اياب و ذهاب محلي را در بر می گیرد.

و بهترین روش برای بعضی قسمت ها در بوگوتا یا سئول انجام می شود، که روزهای بدون ماشین دارند: که گاهی در پایتخت کره در یک روز از تردد حدود دو میلیون ماشین جلوگیری می شود.

 

نور و گرما

يكي از مهم ترين منابع انتشار CO2 ساختمان ها مي باشند و اكنون دولت ها به دنبال منابع توليد اين گاز درساختمان ها مي باشند .انگلستان قدرتمندانه اعلام نموده كه تا سال 2016 همه ي خانه هاي نو ساز خود را با كربن خنثي خوهد ساخت.  همچنين تعداد 10 اكو شهر خواهد ساخت كه استفاده كربن در آن ها صفر مي باشد.

فرانسه از اين هم جلوتر خواهد بود .اين كشورتصميم گرفته كه تا سال   2020  تمام ساختمان هايش كربن مثبت باشند و در تمامي آن ها به جا ي انرژي هاي فسیلی از سوخت هاي تجديد شونده استفاده شود. هم چنين اين كشور برنامه اي را اعلام كرده است كه با اجراي آن    400.000  خانه مصرف انرژي خود را در يكسال به كمتر از دو سوم خواهند رساند.

بارسلونا در سال 2000 قانوني وضع كرد كه به موجب ان بايد 60%آب مصرفي ساختمان هاي نو ساز و ساختمان هايي كه بازسازي مي شوند با انرژي خورشيدي گرم شود و به اين وسيله اولين كشور اروپايي شد كه سيستم گرمايي خورشيدي را در 60 شهر ديگر در سرتا سر اسپانيا راه اندازي كرد.

در سيدني استراليا امكاناتي راه اندازي شده كه ضايعات مواد غذايي را به بيوگاز تبديل مي كنند و برق كافي براي  3.000 خانه از اين طريق تأمين شده است.

درشهر VAXJO ( واکسهو) در جنوب سوييس خاك اره هايي كه از كارخانه هاي چوب بري محلي جمع آوري مي شوند را براي توليد برق و گرماي ساختمان ها به كار مي گيرند و با استفاده از ديگر انرژي هاي كار آمد انتشار گاز CO2را براي هر نفر به 3.5 تن در سال كاهش داده است. اين عدد را با متوسط اروپايي ان كه 10 تن در سال براي هر نفر مي باشد مقايسه كنيد.

هم پيماني شهرها

50 شهر از بزرگترين شهرهاي دنيا به هم پيوسته اند تا از انتشار گاز  CO2  که منجر به گرم شدن کره زمین و تغييرات آب و هوا می شود،  به وسيله ي استفاده از انرژي هاي پاك و توليد كالاهاي سبزجلوگيري كنند. روش های آن ها در بسیاری از موارد از دولت هاي ملي شان توسعه یافته تراست.

آشیم استینر    Steiner)  ( ACHIM    مدير اجرايي UNEP مي گويد:در واقع يك شهر فقط وقتي مي تواند موفق باشد كه به گونه اي متقاعد كننده با تشخيص سرمايه هاي طبيعي _توليد اب به اندازه ي كافي _توليد انرژي حمل و نقل زير بنايي و محافظت از شهروندان خود در مقابل تغييرات آب و هوايي در حال و آينده گواهي نامه ي سبز خود را دريافت كند.