• سپاس از آقای علی حسینی لواسانی برای اهدای یک دستگاه کامپیوتر
 • سپاس از آقای محمدسیفی برای طراحی لوگو مؤسسه
 • سپاس از شرکت سلسال- لیسار برای در اختیار گذاشتن سالن کنفرانس برای برگزاری کارگاه آموزشی برای کودکان
 • سپاس از آقای رضا عباس نژاد برای همکاری های همه جانبه شان در فعالیت های اجرایی موسسه
 • سپاس از آقای حسن عبدالملکی برای طراحی وب سایت مؤسسه نگهداری از سال 1385 تا 1388
 • سپاس از خانم فهیمه حسینی لواسانی برای ترجمه فیلم آموزشی ” اوزی اوزن” در باره لایه اوزن و ترجمه متون انگلیسی- فارسی و بالعکس
 • سپاس از افراد ذیل برای همکاری داوطلبانه شان در ترجمه مقالات نشریه تانزا- نشریه نوجوانان یونپ-
 • مهسا امامی، مینو هجرت، مریم عباس نژاد، فائزه کوهستانی، شادی آشنایی، فهیمه حسینی لواسانی
 • سپاس از خانم شادی آشنایی برای ترجمه گزارش فعالیت ها به انگلیسی
 • سپاس از فروشگاه اینترنتی آسا رایان برای حمایت مالی برنامه “لبخند طبیعت، اشک طبیعت” به مناسبت روز جهانی محیط زیست – 1388
 • سپاس از شرکت کامپیوتری طلوع فن آوران آسا که به مدت یک سال – 1388 الی 1389- طراحی و به روز نگه داشتن سایت مؤسسه را به عهده گرفته اند.
 • سپاس از آقای سید جمال یاسینی برای همکاری شان در اجرای برنامه های آموزشی در مناطق محروم روستایی
 • سپاس از آقای شهرام میربهاری برای همکاری شان در اجرای برنامه های آموزشی در مناطق محروم روستایی
 • سپاس از آقای دکتر اکبر طالبی برای مشاوره و راهنمایی های شان در مفاهیم توسعه پایدار و دستور کار 21 عملی
 • سپاس از خانم فهیمه حسینی لواسانی برای حمایت مالی شان برای اجرای برنامه های زیست محیطی- فرهنگی- … در مناطق محروم
 • سپاس از اعضای کودک مؤسسه و خانواده های آن ها برای حمایت مالی شان برای اجرای برنامه های زیست محیطی- فرهنگی درمناطق محروم: علی عقیقی، ندا و شیدا طالبی، زهرا و صدرا عباس نژاد
 • سپاس از سبا و صدرا یاسینی اعضای کودک مؤسسه در برگزاری برنامه ها
 • سپاس از خانم پریوش غفاری برای اهدای یک سری کتاب به کتابخانه راه اندازی شده در مدرسه منطقه محروم
 • سپاس از اعضای کانون بانوان شهرک غرب برای اهدای یک سری کتاب به کتابخانه راه اندازی شده در مدرسه منطقه محروم
 • سپاس از پیام میهن یار برای هدیه نقدی شان به مدرسه ای در مناطق محروم