تنوع زیستی مجموعه ای از موجودات زنده به شکل های  مختلف است.

تنوع زیستی، گوناگونی حیات است.

تنوع زیستی، وجود انواع جانداران روی کره زمین است.

تنوع زیستی، تفاوت در شکل و نوع درختان یک جنگل، جانوران دریا و … یا در ساختمان بدن یک حیوان و یا گیاه است.

تنوع زیستی، تفاوت رنگ چشم، رنگ مو، قد، رنگ چهره و … یک فرزند با والدین خویش و دیگر انسان هاست. و …

چرا تنوع زیستی برای انسان مهم است؟ زیرا …

… از طریق اکسیژنی که درختان تولید می کنند ادامه حیات برای ما ممکن می شود.

از طریق گذراندن اوقات فراغت در طبیعت امکان  ارامش و یادگیری برای ما به وجود می آید.

تمامی انواع مختلف جانوران و گیاهان و محیط های طبیعی فواند بسیار زیادی برای انسان و برای سایر موجودات زنده دارد، از بین رفتن نسل حتی یک نوع از آن ها باعث به هم خوردن نظم طبیعت می شود.

تنوع زیستی چگونه به خطر می افتد؟

 •  تخریب محل زندگی جاندارن به دست انسان ها مانند از بین بردن  جنگل ها برای توسعه شهرها و یا استفاده از چوب آن ها
 •  تخلیه زباله ها و فاضلاب های شهرها، کارخانه ها،  بیمارستان ها و … به دریاها و رودخانه ها
 •  استفاده از سم ها درکشاورزی
 •  استفاده بیش از حد از منابع زنده مانند درختان، ماهی ها و …

چرا باید از تنوع زیستی محافظت کرد؟

 •  تا همه نسل ها در حال و آینده از نعمت ها و آفریده های خداوند بهره مند شوند.
 •  حذف گونه ها ی گیاهان و جانوران باعث به هم خوردن نظم طبیعت و بروز فاجعه برای انسان و سایر موجودات می شود.
 •  زیبایی و استفاده از طبیعت به گوناگونی و تنوع ان بستگی دارد.
 •  سلامت انسان ها به محیط زیست سالم بستگی دارد.
 • تنوع زیستی حافظ سلامت انسان و سایر جانوران است.
 •  خوراک و پوشاک برای ما فراهم می کند.
 •  بسیاری از پیشرفت ها در علوم مختلف مانند پژشکی به تنوع زیستی بستگی دارد.
 •  و …

چه کارهایی انجام دهیم تا تنوع زیستی حفظ شود؟

 •  در مورد محیط زیست  مطالعه کنیم، تا به اهمیت و نقش حفاظت از محیط زیست  و نقش آن در سلامت انسان ها  پی ببریم.
 •  تا جایی که امکان دارد: زباله کمتری تولید کنیم و زباله ها را بازیافت کنیم.
 •  هنگام گردش در طبیعت از آلوده کردن آن و صدمه به گیاهان و جانوران خودداری کنیم.
 •  به حفاظت و حمایت از جانوران و گیاهان توجه جدی کنیم و در مورد ان ها مطالعه کنیم.
 •  گونه های جانوری و گیاهی منطقه زندگی خود را بهتر بشناسیم و راه های حفاظت از نسل آن ها را یاد بگیریم.
 •  در مورد حیوانات و گیاهان در حال انقراض( یعنی نسل ان ها در حال از بین رفتن است) بیشتر مطالعه کنیم. و به دنبال راه کار برای جلوگیری از انقراض آن ها  باشیم.
 •  از قطع درختان جلوگیری کنیم و درخت بکاریم.
 •  از خرید لباس، کیف، زیور آلات  و … که از بدن حیوانات در حال انقراض درست شده است، خودداری کنیم.

 

منابع:  teacher Guids, www.tiki.org-  کتاب های تنوع زیستی و مجموعه دانستنی های زیست محیطی- -سازمان ملل و سازمان حفاظت محیط زیست